Veiligheidscoördinatie

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is bij wet verplicht voor alle nieuwbouw- & renovatieprojecten waar meer dan één aannemer gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren op de bouwplaats.  Doel van deze wetgeving, is het beheersen van de risico's tijdens de uitvoering van de werken, om zo
arbeidsongevallen te vermijden.

Bij VCCA kan u terecht voor de combinatie Veiligheidscoördinatie & EPB –Verslaggeving waardoor u voor beide slechts één aanspreekpunt heeft.

Doelstelling VCCA

Het Veiligheidsconsultancy & adviesbureau VCCA, heeft als doelstelling; Het integreren van een proactief veiligheids- & coördinatiebeleid tijdens de volledige duur van het bouwproces, gesteund op een dynamische beheersing van alle bouwplaatsrisico's.

Diensten – Prestaties – Documenten

Onze diensten als Coördinator veiligheid & gezondheid, omvat alle taken die zijn opgesomd in artikel 18 en 22 van de wet van 4 augustus 1996 en in artikel 11 en 22 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.  Hierna vindt u een samenvatting van de voornaamste taken;

 • Het opstarten van het coördinatiedossier bestaande uit;
  • het Veiligheids- & Gezondheidsplan met bijhorend bouwplaatsreglement (PID)
  • het Coördinatiedossier (COD) indien van toepassing
  • het Postinterventiedossier (PID).
 • Het opmaken van het Veiligheids- & Gezondheidsplan (VGP).
 • Het overmaken van het VGP aan alle betrokken partijen.
 • Toezien op de toepassing van het preventie- & coördinatiebeleid, zowel tijdens de studiefase als tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwproject.
 • Het uitvoeren van periodieke bouwplaatsbezoeken en bijwonen van alle belangrijke werfvergaderingen.  Van elk bouwplaatsbezoek wordt een veiligheidsverslag opgesteld en overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 • Naast de voorziene en vooraf geplande bouwplaatsbezoeken – coördinatievergaderingen, gaat de veiligheidscoördinator in op elk gemotiveerd verzoek van de bouwdirectie aanwezig te zijn op de bouwplaats tijdens specifieke bouwplaatsmomenten. Deze bijkomende coördinatievergaderingen of bouwplaatsbezoeken binnen de voorziene termijnen zijn inbegrepen in het ereloon.
 • Bij de voorlopige oplevering van het project, het geactualiseerde PID tegen ontvangstbewijs overmaken aan de bouwdirectie. 

Projecten online

De belangrijkste bouwprojecten kunnen steeds online opgevolgd worden door alle betrokken partijen. De voornaamste interveniërende partijen ontvangen per project een uniek paswoord.  Via dit paswoord krijgen zij onbeperkt toegang tot alle beschikbare documenten die betrekking hebben op het bouwproject. 
De volgende documenten worden steeds online geplaatst;
 

 • Het Veiligheids- & Gezondheidsplan (VGP).
 • De veiligheidsverslagen.
 • De bouwplannen en werfverslagen van de architect indien beschikbaar.
 • Andere documenten op verzoek van de bouwdirectie.

Gratis prijsofferte

U kunt steeds gratis en volledig vrijblijvend een gedetailleerde prijsofferte aanvragen.

Contacteer ons

Vertrouw op VCCA voor een correcte opvolging, deskundig advies en professionele begeleiding tijdens de volledige duur van uw bouwavontuur.