Wat is VCA

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van uw onderneming en zijn werklocaties nagaat of uw onderneming voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA. Elke onderneming waarvan de werknemers in een andere onderneming werken uitvoeren, heeft baat bij het behalen van een attest of een certificaat.

De keuze tussen een VCA-certificaat en een BeSaCC-attest hangt af van verschillende factoren zoals de eisen gesteld door de opdrachtgever, de aard van de risico's of de eigen mogelijkheden van het bedrijf.

Bij VCCA kan u terecht voor assistentie en begeleiding in het behalen van het VCA –certificaat of BeSaCC –attest voor uw onderneming.

Hoe behaalt u een VCA -Certificaat

VCA is een certificatieschema. Dit betekent dat de aannemer zijn conformiteit met de VCA-criteria, opgebouwd als een vragenlijst, moet aantonen via een doorlichting (audit) door één van de hiervoor geaccrediteerde certificatie-instellingen.  Er zijn twee mogelijkheden : VCA* en VCA**. VCA* is bedoeld voor de bedrijven met minder dan 35 werknemers. VCA** is voor de bedrijven met 35 werknemers of meer en ook voor de kleinere bedrijven die werken met onderaanneming. Voor het behalen van een VCA* moet voldaan zijn aan de 'must-vragen'. Voor de VCA** komt hier nog bij dat een bepaalde minimumscore moet gehaald worden op de andere vragen uit de VCA. De certificaten blijven drie jaar geldig en elk jaar is er een tussentijdse audit voor de belangrijkste elementen. Het systeem bestaat dus uit een initiële audit, de eerste doorlichting van een bedrijf en de jaarlijkse tussentijdse audits. Na drie jaar volgt dan een volledige herhalingsaudit.

Diensten – Prestaties – Documenten

Onze diensten in het begeleiden van uw onderneming in het behalen van een VCA –certificaat bestaat uit een strak vierstappenplan;
 

  • Nulmeting en plan van aanpak.  Via een quick scan wordt het veiligheidsniveau van uw onderneming bepaald en een concreet actieplan uitgewerkt
  • Het opmaken van het VCA –certificatiehandboek op maat van het bedrijf.  Onze consultant bespreekt met u de procedures, instructies en documenten en verwerkt dit in een praktische handleiding voor uw personeel
  • Het implementeren van het VCA -systeem binnen uw onderneming.  Onze VCA -adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCA -systeem
  • Proefaudit.  Nadat het VCA -systeem in gebruik is, controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk.  Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit.

Gratis prijsofferte

De kostprijs voor assistentie en begeleiding in het behalen van het VCA -Certificaat voor uw onderneming zijn afhankelijk van verschillende factoren.  U kunt steeds gratis en volledig vrijblijvend bijkomende informatie aanvragen.

Contacteer ons

Vertrouw op VCCA voor een correcte opvolging, deskundig advies en professionele begeleiding bij het behalen van uw VCA -Certificaat.