Projecten online

De belangrijkste bouwprojecten kunnen steeds online opgevolgd worden door alle betrokken partijen. De voornaamste interveniërende partijen ontvangen per project een uniek paswoord.  Via dit paswoord krijgen zij onbeperkt toegang tot alle beschikbare documenten die betrekking hebben op het bouwproject. 
De volgende documenten worden steeds online geplaatst;

  • Het Veiligheids- & Gezondheidsplan (VGP).
  • De veiligheidsverslagen.
  • De bouwplannen en werfverslagen van de architect indien beschikbaar.
  • Andere documenten op verzoek van de bouwdirectie.