EPB -Verslaggeving

De Energieprestatieregelgeving en het aanstellen van een EPB -Verslaggever is bij wet verplicht voor alle nieuwbouw- & renovatieprojecten waarvan de Stedenbouwkundige vergunning is ingediend na 31 december 2005.  Alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken,
winkelen, sporten, enz. moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen.

Bij VCCA kan u terecht voor de combinatie Veiligheidscoördinatie & EPB –Verslaggeving waardoor u voor beide slechts één aanspreekpunt heeft.

Doelstelling VCCA

Het Veiligheidsconsultancy & adviesbureau VCCA, heeft als doelstelling; niet enkel te voldoen aan de wettelijke minimale normen, maar in samenspraak met de bouwdirectie en in functie van het beschikbare bouwbudget, alle mogelijkheden onderzoeken, ter bevordering van een rationeel energieverbruik.  Met als
voornaamste doelstelling, het verhogen van het wooncomfort.  Reeds van in de studie - & ontwerpfase kunt u rekenen op deskundig advies en professionele ondersteuning inzake thermische isolatie, ventilatie, verwarming, enz.

Diensten – Prestaties – Documenten

De opdracht van de EPB -Verslaggever omvat alle taken zoals voorzien in het Energieprestatiedecreet en Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.  Verschenen in het Staatsblad van 17 juni 2005.  Hierna vindt u een samenvatting van de voornaamste taken;

  • Voorcalculatie van het hoogste K –peil & E –peil op basis van de beschikbare informatie
  • Ventilatieberekening volgens Bijlage V & NBN D50-001
  • Assistentie en advies tijdens de ontwerp- & uitwerkingsfase van het project
  • Het opmaken en indienen van de elektronische startverklaring bij de Vlaamse Energieadministratie (VEA)
  • Periodieke bouwplaatsbezoeken ter evaluatie en controle van de werkelijk gebruikte materialen en installaties
  • Het opmaken en indienen van de “EPB –Aangifte” en het “Energieprestatiecertificaat” bij de VEA, uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het bouwwerk
  • Overmaken van het “EPB –Dossier” & “Energieprestatiecertificaat” op het einde van de opdracht. 

Gratis prijsofferte

U kunt steeds gratis en volledig vrijblijvend een gedetailleerde prijsofferte aanvragen.

Contacteer ons

Vertrouw op VCCA voor een correcte opvolging, deskundig advies en professionele begeleiding tijdens de volledige duur van uw bouwavontuur.