Wat is bouwcoördinatie?

Voor heel wat particulieren, zelfstandigen en KMO's is bouwen een éénmalige aangelegenheid. Voor de projectadviseurs van VCCA is het tegendeel waar. Bouwcoördinatie zal veel problemen en kopzorgen van de opdrachtgever voorkomen. Wanneer u immers kiest voor een bouwcoördinator, zal VCCA een
ervaren projectbegeleider aanstellen die voor u vanaf ontwerp tot en met oplevering uw volledig project zal begeleiden.  De bouwcoördinator stelt alles in het werk voor een kwalitatieve en tijdige afwerking van uw project, binnen het vooropgestelde en afgesproken budget.

Bij VCCA kan u terecht voor bouwcoördinatie in combinatie met Veiligheidscoördinatie & EPB –Verslaggeving waardoor u slechts één aanspreekpunt heeft. Bij renovatiewerken of uitbreidingen kan vooraf een EAP –Energieaudit uitgevoerd worden.

Uw project, onze zorg!

Bij het bouwen van een huis, appartement, een bedrijfshal of wat dan ook komt heel wat kijken! Begrijpelijk dat u er kopzorgen van zou krijgen. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn, als je ziet wat een bouwcoördinator van VCCA voor u allemaal kan doen;

 • Begeleiding van de bouwheer bij de keuze van en het aanstellen van een ontwerper
 • Begeleiding tijdens ontwerp, adviseren inzake materiaalkeuze
 • Begeleiding en advies bij bepalen van het bouwbudget
 • Advies inzake stedenbouwkundige verplichtingen
 • Objectieve adviesfunctie, naast ontwerper
 • Analyse van de bouwplannen, meetstaten en bestekken
 • Ondersteuning bij aanbesteding
 • Advies bij contractvorming en aanstelling van de aannemers
 • Begeleiding en controle bij de uitvoering van het project
 • Controle van de vorderingsstaten
 • Opvolging van de bestekseisen en de kwaliteit van het bouwwerk
 • Periodiek coördinatie op de bouwplaats
 • Voorzitten van de werfvergaderingen en verslaggeving
 • Assistentie bij de voorlopige oplevering van het bouwproject

Bovendien zullen de kost van een deskundige bouwcoördinator in combinatie met Veiligheidscoördinatie & EPB -Verslaggeving zichzelf terugbetalen door kortere bouwtermijnen, door het deskundig selecteren van biedingen en offertes van uitvoerders, ook door de juiste keuze van bouwmaterialen en installaties,
enz.

Projecten online

De belangrijkste bouwprojecten kunnen steeds online opgevolgd worden door alle betrokken partijen.  De voornaamste interveniërende partijen ontvangen per project een uniek paswoord.  Via dit paswoord krijgen zij onbeperkt toegang tot alle beschikbare documenten die betrekking hebben op het bouwproject. 
De volgende documenten worden steeds online geplaatst;

 • De bouwplannen en werfverslagen van de architect indien beschikbaar.
 • Het Veiligheids- & Gezondheidsplan (VGP).
 • De veiligheidsverslagen.
 • Andere documenten op verzoek van de bouwdirectie.

Gratis prijsofferte

De kostprijs voor de algemene bouwcoördinatie van uw bouwproject zijn afhankelijk van verschillende factoren. U kunt steeds gratis en volledig vrijblijvend bijkomende informatie aanvragen.

Contacteer ons

Vertrouw op VCCA voor een correcte opvolging, deskundig advies en professionele begeleiding van uw bouwproject.